Soulmade Products, Doosje

SoulMade products zijn producten gemaakt door cliënten en deelnemers die vanuit hun eigen inspiratie en creativiteit een product vanuit hun gevoel tot stand brengen..

Werken vanuit gevoel
In deze tijd zijn wij allemaal aan het leren om meer vanuit ons gevoel te leven en te handelen. Vaak zijn we nog op onbewust niveau mentaal georiënteerd en gericht op kennis vergaring, hierdoor zijn we de verbinding kwijt geraakt met ons gevoel en daardoor met onszelf en onze persoonlijke ontwikkeling. We hebben zingeving, inspiratie, passie en creativiteit nodig om weer dichterbij ons zelf thuis te komen en vanuit ons ware zelf weer in verbinding te gaan om onszelf in onze leef- en leerwereld opnieuw te leren bekrachtigen. Werken vanuit gevoel helpt om vanuit dit vaak kwetsbare en daarmee kostbare proces de zelfexpressie te vergroten.  Werken vanuit gevoel geeft ook een ontwikkelingsgerichte en waardevolle communicatie in interactie tussen cliënt, trainer en coach.