Coachen

Individuele coachingstrajecten zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning van de jongere zelf (eventueel in gezelschap van ouder of begeleider). We onderzoeken samen hoe jouw wereldbeeld of jouw ik-beeld er uitziet. We leren samen jouw waarheid over je eigen wereld te bekijken.

Hierbij gaan we in op de vragen:

 • Wie ben ik
 • Wat denk ik
 • Wat voel ik/ervaar ik
 • Wat doe ik
 • Wat wil ik bereiken en hoe bereik ik dat dan?
 • Hoe kan ik mijn eigen problemen oplossen
  en wie of wat heb ik daarbij nodig.
“Ik ben er voor om je een rustpunt te geven waar ruimte en vertrouwen is om te praten over de dingen die je bezighouden, een plek waar je jezelf mag zijn en je eigen vragen onder de loep mag nemen”

Individueel coachings- en trainingstraject

Stap 1: Intakegesprek, kennismaking en afspraken
omtrent het vervolg van de coaching
Stap 2: Analyse van de huidige situatie
Stap 3: Bepalen van de te bereiken doelen
Stap 4: Opstellen actieplan
Stap 5: Uitvoeren van actieplan
Stap 6: Evaluatie

Voorbeelden van individuele coachings- en trainingstrajecten:

Coaching op het gebied van eigenwaarde, zelfvertrouwen, gevoelens van onzekerheid, faalangst en een laag zelfbeeld.

 • Problematieken op gebied van verslavingen, eetproblemen, geen controle over jezelf hebben, geldproblemen.
 • Hoogsensitiviteit: gevoelig zijn voor impulsen uit je omgeving en niet weten hoe er mee om te gaan als niemand je begrijpt.
 • Gevoelens van vervreemding ten aanzien van ouders en de maatschappij.
 • Diagnoses op het gebied van adhd, add, pdd-nos en autisme.
 • Schoolproblemen: concentratie, gezag, aansluitproblemen.
 • Keuze school, beroep, beroepsvaardigheden.
 • Trainingen op het gebied van cognitieve, emotionele, sociale vaardigheden, mentaliteit en assertiviteit
 • Jobcoaching: coaching op de weg naar werk en het behouden van werk.
Back to Top