Persoonlijk ontwikkel- en loopbaancentrum Jongcoachen

Jongcoachen is een persoonlijk ontwikkel- en loopbaancentrum voor kwetsbare jongeren en volwassenen.

In het centrum worden de kwetsbare jongeren en volwassenen zelf bewust gemaakt van de eigen persoonlijke ontwikkeling, aangestuurd op het leren nemen van de eigen verantwoordelijkheid en geactiveerd in de loopbaan- planning en het ontwikkelen van die competenties die nodig zijn om weer onderdeel te kunnen worden van de maatschappij waarin zij leven.

De manier waarop Jongcoachen dit doet, is divers en op maat van de deelnemer en het allerbelangrijkste van het centrum is dat het een veilige plek is, waar begrip en vertrouwen is en waar je erbij hoort. Het coachen op vertrouwen en het aangaan van een vertrouwensband met de deelnemer is een belangrijk onderdeel van de werkwijze.

Missie: Elk (jong) mens is waardevol en elk mens verdient een kans om een succes van zijn leven te maken. Jongcoachen stelt zichzelf ten doel daar een actieve bijdrage aan te leveren als zijnde een richtingaanwijzer op de natuurlijke weg vooruit.

Motto: Elk mens is uniek en heeft enorme veel kwaliteiten in zich. “Je kunt zo ontzettend veel”. Samen op zoek naar jouw kwaliteiten, jouw talenten en jouw vaardigheden. Hoe haal je het beste uit jezelf?

Coaches en Trainers 

Onze coaches en trainers voelen zich betrokken bij de leef- en leerwereld van kwetsbare jongeren en volwassenen die kampen met veel vragen.

Steeds meer kwetsbare mensen leren niet evenwichtig om te gaan met emoties, zij voelen zich niet erkent in het eigen zijn, zij verharden en ontwikkelen een pantser van zelfbescherming.

De wortels van het mogen zijn zoals ze zijn aarden niet in onze maatschappij,
er groeit geen goede basis voor de persoonlijke ontwikkeling in eigenheid,
in het mogen zijn zoals ze willen/kunnen zijn.

Wat ons betreft is het antwoord op bovenstaande ontwikkeling te vinden in het bieden van ruimte. Geef kwetsbare mensen de ruimte om zelf na te denken over wie ze willen zijn, wat zij belangrijk vinden, welke kwaliteiten ze zelf denken te hebben en hoe zijzelf denken verder te komen. Daar ligt veel meer het antwoord als eigen-wijze weg en eigen kracht in het zijn wie je wilt zijn.

Hierin de weg helpen vinden is voor ons de uitdaging. De weg van het zelf kunnen en mogen zijn en daar mee verder kunnen.

Jongcoachen:

Samen: Stimulerend, activerend, motiverend, evenwaardig en natuurlijk.

 

Onze kracht is kwetsbare jongeren, volwassenen en direct betrokkenen te coachen, te trainen en te begeleiden op een creatieve, inspirerende en doeltreffende manier.

Back to Top